www.skillpartner.no Hovedside To. 24. mai 2018
Norsk  English  Polish  Lithuanian  

Kontakt:

post@skillpartner.no

 

LoggIn Member:

Skillpartner

www.projectplace.no .

 

Skillparter AS utfører ferdighetstester til kvalitetsvurdering av fagarbeidere fra EU- land

 

Vi kartlegger arbeidstakers fagkompetanse og ferdigheter ved hjelp av teoretiske og praktiske tester tilpasset den enkelte bransje og bedrift.

 

Vi arrangerer nå ferdighetstester til håndverkere med elektriker kompetanse fra EU-landene. Dette vil gi det norske og svenske arbeidsmarkedet en større garanti på håndverker­kvaliteten.

 

Vi er en bransjeorientert aktør, uten reguleringer fra offentlige myndigheter og godkjenningsordninger. Det er de ulike fag og håndverkerbransjer som bidrar til utvikling og som setter standard på våre produkter innen ferdighetstester.

 

Vi tilbyr ingen bemannings eller rekrutteringstjenester.

Aktuelt
Rapportlansering - Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen
[15.09.2017]
DAGBLADET - Frykter antallet flyktninger som faller utenfor kan eksplodere....
[14.07.2016]
NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger!
[07.06.2016]
Skillpartner skilpartner skill partner skills vurdering quality audition kontroll testing test sjekk prøve godkjenning sertifisering sertifisert garanti kvalitet kvalitetsvurdering kvalitetskontroll kvalitetssjekk kvalitetstest kvalitetssikring av ferdigheter kompetansevurdering kompetanse fagkompetanse realkompetanse kunnskap kjennskap utdanning fagbrev kompetansebevis teoretisk praktisk norsk utenlandsk arbeidskraft workers håndverkere arbeidere fagfolk fagarbeidere arbeidstakere arbeidsfolk ansatte personell bemanning rekruttering arbeid jobb elektrikere sveisere tømrere snekkere mekanikere rørleggere sjåfører elektro maskin industri bygg anlegg bransje kurs opplæring sikkerhet sikkerhetsopplæring lover forskrifter regler EU EØS Norge
web: info helgeland